Present Continuous

Leksion mbi krijimin e fjalive dhe zgjedhimin e foljeve në Present Continuous.