Present Simple Negative

Leksion mbi krijimin e fjalive dhe zgjedhimin e foljeve në formën mohuese të Present Simple.