Parametrat dhe Argumentat

Leksion ku ju tregoj se si të përdorni parametrat dhe argumentat e funksioneve për ta përmirësuar programin tuaj.