Çfarë është C++?

Leksion hyrës mbi krijimin dhe përdorimin e gjuhës C++.