Kompilimi i Programit tuaj të Parë

Leksion ku do krijojmë një projekt të ri në Visual Studio dhe do kompilojmë e ekzekutojmë programin tonë të parë.