Kompiluesi, Linker dhe Libraritë

Leksion mbi mënyrën e përpunimit të programeve në C++, duke treguar dhe lidhjet që bën linker.