Informatikë/Programim

Java

Gjuhë programimi e orientuar në objekte derivuar nga C++.