JShell

Video njohëse me JShell, mjet ku mund të shkruani copëza kodi në Java.