Çfarë është Java?

Video hyrëse mbi historinë dhe përdorimin e gjuhës së Java.