Informatikë/Programim

Python

Gjuhë programimi e përgjithshme me sintaksë të thjeshtë.