Cikli for

Në këtë video ju tregoj se si të përdorni ciklin for për të kaluar në çdo element të një liste.