Cikli while

Në këtë video do shohim bashkë se si ta përdorim dhe se çfarë mund të bëjmë me një cikël while.