Cikli while nëpër Lista

Në këtë video do shohim si të përdorim një cikël while për të kaluar elementet nga një listë në një tjetër, dhe se si të fshijmë me metodën remove ato elemente që ndodhen më shumë se një herë brenda një liste.