Informatikë/Programim/Python

Fjalorët

Leksione për njohjen me fjalorët në Python.