Ruajtja e Funksioneve në Module

Në këtë video do shohim se si mund t'i veçojmë funksionet në module dhe më pas t'i thërrasim ato në programin tonë.