Vlerat e Kthimit të Funksioneve

Në këtë video do shohim se çfarë mund të bëjmë me deklaratën return brenda një funksioni.