Input i Përdoruesit

Në këtë video do ju tregoj se si t'i kërkoni përdoruesit të programit tuaj input (të dhëna) dhe më pas të bëni veprime me to.