Kushtet në Python

Në këtë video do ju tregoj se si funksiojnë kushtet në gjuhën e Python.