Modifikimi i Listave

Në këtë video ju tregoj se si të modifikoni elementet ekzistuese në një listë dhe si të shtoni të rinj.