Organizimi i Listave

Në këtë video ju tregoj se si të ndryshoni radhitjen e elementeve të një liste.