Punime me Listat

Në këtë video ju tregoj disa shembuj se si mund të punoni me listat duke u fokusuar më shumë te ato numeriket.