Informatikë/Programim/Python

Njohja me Python

Video dhe leksione bazë për t'u njohur me Python.