Çfarë është Python?

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e gjuhës së Python.