Informatikë/Programim/Python

Numrat

Leksione për veprimet me numra në Python.