Informatikë/Programim/Python

Sintaksa

Leksione për t'u njohur me sintaksën e Python.