Çfarë janë strings?

Në këtë video ju tregoj se çfarë janë strings dhe disa metoda për t'i shfrytëzuar sa më mirë.