Leximi i një Dokumenti

Leksion ku do ju tregoj përdorimin e metodave read(), readline() dhe readlines() për të lexuar një dokument me Python.