Informatikë/Programim/Python

Tuples

Leksione mbi tipin e listave të quajtur Tuples në Python.