Përdorimi i Ngjyrave

Në këtë video do ju tregoj mënyrat se si mund të përzgjidhni ngjyra dhe t'i vendosni në shkrimet e faqes suaj apo dhe në sfondet e tyre.