Elemente Shtesë

Në këtë leksion do shohim bashkë disa elemente jo pak të rëndësishëm në HTML, si iframe, meta, apo edhe cilësitë id dhe class për elementet që kemi marrë deri tani.