Lidhjet

Në këtë leksion do ju tregoj se si të krijoni lidhje, një nga konceptet më të rëndësishme të internetit që njohim sot.