Llojet e Shkrimit

Në këtë video do ju tregoj për llojet e ndryshme të shkrimit që mund të vendosni në një dokument HTML.