Vendosja e Imazheve

Në këtë video ju tregoj për imazhet (fotografitë) dhe se si mund t'i vendosni ato në faqen tuaj.