Çfarë është HTML?

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e gjuhës së HTML.