Krijimi i Tabelave

Në këtë leksion do ju tregoj se si mund të krijoni tabela në HTML; dhe specifikisht një për orarin mësimor.