Informatikë/Zhvillim në Web

JavaScript

Gjuhë programimi e interpretuar, njohur si gjuha e faqeve web.