Funksione me Shigjetë

Leksion ku do shihni mënyrën më të thjeshtë dhe të ngjeshur për krijimin e funksioneve.