Funksionet

Leksion ku do shohim funksionet që cilësohen si blloqet ndërtuese të programit.