Krahasimet

Leksion ku do shohim operatorët e krahasimit të vlerave.