Llojet e të Dhënave

Leksion ku ju tregoj për tetë llojet e të dhënave dhe operatorin typeof.