Operatorët

Leksion ku do shohim përdorimin e ndryshëm të operatorëve.