Operatorët Kushtor

Leksion ku do shohim operatorët kushtor if / else dhe atë të pikëpyetjes.