Shprehje Funksioni

Leksion ku tregoj krijimin e shprehjeve të funksionit dhe ku dallojnë ato nga deklarimet e funksionit.