Informatikë/Zhvillim në Web/JavaScript

Llojet e të Dhënave

Leksione dhe video mbi llojet e të dhënave në JavaScript.


VIDEO

Numrat

VIDEO

Strings

VIDEO

Arrays