Data dhe Koha

Leksion ku do ju tregoj se si të përdorni objektin Date() për të përpunuar datën dhe kohën brenda programit tuaj.