Numërimi i Karaktereve në Textarea

Leksion ku do ndërtojmë një numërues për karakteret e elementit textarea ku vizitori i faqes mund të shkruajë një mesazh.