Informatikë/Zhvillim në Web/JavaScript

Njohja me JavaScript

Video dhe leksione bazë për t'u njohur me JavaScript.