Çfarë është JavaScript?

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e gjuhës së JavaScript.