Hello World

Në këtë leksion do ju tregoj tre mënyra se si të printoni shprehjen "Hello World" në ekran.