JavaScript në HTML

Leksion se si të ekzekutojmë JavaScript në dokumentin e HTML.